Tel.: +420 379 491 175 00
Tel.: +420 379 491 126
Fax: +420 379 491 175
E-mail: info@mtbs-holysov.cz
Web: www.mtbs-holysov.cz

Profil společnosti

Sídlo společnosti

Společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o. (dále jen MTBS) byla založena 1. 1. 1998 reorganizací příspěvkové organizace. MTBS je 100% vlastněné Městem Holýšov a zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu Plzeň, oddíl C, vložka 9612.

Hlavním předmětem činnosti organizace je správa nemovitostí, výroba tepla a teplé užitkové vody (dále jen TUV), údržba komunikací a veřejných prostranství ve městě. V souvislosti s výrobou tepla a TUV jsme držitelem příslušné licence a koncese na provoz této činnosti. Tepelná energie je dodávána jak do objektů vlastněných Městem Holýšov (bytové a nebytové prostory), tak cizím odběratelům. Společnost disponuje dostatečnou kapacitou pro převzetí, provozování a modernizaci tepelného zařízení.

MTBS Holýšov spravuje také bytové domy ve městě
V rámci správy nemovitostí vede společnost na základě komisionářské smlouvy hospodářskou činnost Města Holýšov. Zde nabízíme komplexní řešení správy nemovitostí, bytových, nebytových prostor včetně zásobování budov tepelnou energií, rozúčtování nákladů na dodávky energií mezi konečné spotřebitele a zajištění zpracování energetických auditů. V roce 2010 byl pro zkvalitnění těchto služeb pořízen nový software od firmy ANASOFT APR.[›], který nabízí služby na nejvyšší úrovni a individuální přístup ke klientovi. Tento software je využíván též při vedení správy společenství vlastníků, kde je především využíván k vyúčtování fondu oprav a zpřístupnění on-line zástupcům společenství do agendy účetnictví SVJ apod.

Ke správě bytů a nebytových prostor disponuje společnost provozem údržby, který zajišťuje správu objektů Města Holýšov, běžné opravy instalatérské, zednické a elektrikářské. Opravy speciálního charakteru (podlahové krytiny, plynová zařízení, výměna oken) jsou zajištěny dodavatelsky.

Pro služby veřejnosti MTBS provozuje prodejnu PB lahví, drobný prodej instalačního materiálu, zajišťuje správu objektu MÚ.

Stále většího významu nabývá činnost střediska technických služeb. To má, vedle techniky potřebné k zimní údržbě městských komunikací a sečení zelených ploch, k dispozici další techniku, která může sloužit zájemcům o služby nejen z města, ale i blízkého okolí.

Široká oblast zmiňovaných nabízených činností vypovídá o pružnosti a dynamickém rozvoji společnosti. Hlavním cílem je spokojenost našich zákazníků a za důležité považujeme kladný osobní přístup našich zaměstnanců k řešení dalších podnětů, připomínek či problémů spojených s činností.

Novinky

MTBS Holýšov myslí na ovzduší...
Ve svém vozovém parku má nově dvě elektrovozítka. Čtěte více...