Tel.: +420 379 491 175 00
Tel.: +420 379 491 126
Fax: +420 379 491 175
E-mail: info@mtbs-holysov.cz
Web: www.mtbs-holysov.cz

Ceny tepla

Cena tepla pro konečného spotřebitele je dána zejména cenou plynu. Dále je ovlivněna výrobní cenou ze strany PPT Plzeň, distribučními náklady MTBS a v neposlední řadě platnou sazbou daně z přidané hodnoty.

V roce 2010 byla konečná cena pro spotřebitele 689,-- Kč za 1 GJ. Na základě intenzívního jednání s výrobcem (především ze strany Městského úřadu Holýšov, ale i MTBS) se podařilo cenu tepla pro rok 2011 snížit na 655,-- Kč za 1 GJ.

Cena tepla v roce 2012 byla negativně ovlivněna zejména zvýšenou sazbou DPH, která představuje nárůst ceny o 24 Kč za 1 GJ. Snahou výrobce i distributora bylo, aby se celý dopad ze zvýšené sazby DPH nepromítl v neprospěch konečných spotřebitelů. Výsledná cena tepla činila 675,-- Kč za 1 GJ.

Bohužel cena tepla i v roce 2013 byla navýšena o nárůst sazby DPH a činila 680,-- Kč za 1 GJ.

Větší vypovídací schopnost má výrobní cena tepla, tj. bez vlivu sazby DPH. Její vývoj uvádíme v následující tabulce. I nárůst DPH je pro konečné uživatele tepla zajímavý.

ROK2014 2015 2016 2017
Cena GJ bez DPH591,30 Kč 600 Kč 600 Kč 565,22 Kč
DPH v Kč88,70 Kč 90 Kč 90 Kč 84,78 Kč

Cena hodinové zúčtovací sazby (HZS)

  1. za služby provedené v pracovní době MTBS 288,00 Kč/hod.
  2. za práce vykonané mimo pracovní dobu přirážku k HZS 25 %, ve dnech pracovního klidu a ve svátek je stanovena přirážka k HZS 50 % (vztahuje se na opravy provedené ve společenstvích vlastníků, mimo objekty ve vlastnictví Města Holýšov a objekty vlastněné třetími osobami).

Uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH, která bude účtována k zakázce ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Ceny nájemného

Rada města na svém zasedání konaném 3. 8. 2009 odsouhlasila zvýšení ceny základního nájemného od 1. 7. 2010 a přijala v této věci usnesení č. 273, kterým schválila zvýšení ceny na 39,97 Kč za m2.

Rada města na svém zasedání konaném 22. 3. 2010 schválila změnu nájemného u všech bytů a přístřeší v objektu na adrese Politických vězňů 420 na 22,-- Kč za m2 s účinností od 1. 7. 2010.

Základní pojmy – pro účely bytového hospodářství se rozumí:

základní nájemné – v současné době byty původně zařazené do I. a II. kategorie

Ceníky ke stažení

Ceník techniky a služeb od 1. července 2017

Novinky

MTBS Holýšov myslí na ovzduší...
Ve svém vozovém parku má nově dvě elektrovozítka. Čtěte více...