Tel.: +420 379 491 175 00
Tel.: +420 379 491 126
Fax: +420 379 491 175
E-mail: info@mtbs-holysov.cz
Web: www.mtbs-holysov.cz

Portál SVJ

Vážení uživatelé,

Městské technické a bytové středisko Holýšov, s.r.o. zavádí pro Vás tuto možnost, jak se z pohodlí domova přihlásit k portálu s údaji pro potřeby uživatelů námi spravovaných objektů  (SVJ). Portál slouží k poskytování obecných informací při správě domu, různá upozornění a podobně.

Celý portál bude přístupný dle zájmu jednotlivých společenství, případně vlastníků, a bude poskytovat konkrétní informace, např. o ročním vyúčtování společenství, budete  moci nahlédnout do základních dokumentů účetnictví tak, aby bylo možno průběžně se seznamovat s údaji o Vašem společenství.

Práce s tímto portálem je novinkou i pro pracovníky MTBS. Přivítáme proto každý námět na zlepšení a postupné rozšiřování poskytovaných údajů.

Ing. Jan Cendelín, ředitel MTBS

VSTUP NA PORTÁL

Novinky

MTBS Holýšov myslí na ovzduší...
Ve svém vozovém parku má nově dvě elektrovozítka. Čtěte více...