Tel.: +420 379 491 175 00
Tel.: +420 379 491 126
Fax: +420 379 491 175
E-mail: info@mtbs-holysov.cz
Web: www.mtbs-holysov.cz

Provoz ekonomický

Ekonomický provoz zajišťuje komplexní zpracování podvojného účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví je vedeno jak podrobně na hospodaření jednotlivých provozů (případně i jednotlivých středisek na provozech), tak i souhrnně za hospodaření celé společnosti. Výsledky hospodaření jsou předkládány vlastníkovi ke schválení a na vědomí o hospodaření a řízení společnosti.

Činností ekonomického provozu je zabezpečení administrativy všem provozům společnosti, vedení mzdové a personální agendy a všechny činnosti s tím související. Zpracování měsíčních přiznání k DPH, roční vyúčtování dodávek tepla a TUV, příjem hotovostních plateb na pokladně apod. Na základě komisionářské smlouvy s Městem Holýšov vede ekonomický provoz podklady pro účetnictví hospodářské činnosti města, vede veškerou agendu účetnictví bytů a nebytových prostor, zajišťuje vymáhání dlužných pohledávek právní cestou, zprostředkovává prodej bytů apod.

Společnost dále vede účetnictví 90 společenstvím vlastníků na základě smluv, kde v ekonomické oblasti zajišťuje tyto služby

  • vedení podvojného účetnictví – kompletní účetnictví (bankovní výpisy, přijaté a vydané faktury, vnitřní doklady)
  • zpracování roční účetní závěrky, zprávy o hospodaření společenství, roční vyúčtování fondu oprav
  • evidenci vlastníků jednotek, včetně spolubydlících osob, předpis a platby záloh a náklady spojené s užíváním bytu, vedení účetnictví apod.
  • vedení evidence neplatičů, zasílání upomínek a zpracování podkladů pro právní řízení
  • provádění ročního vyúčtování spotřeby vody, tepla, služeb nákladů spojených s užíváním bytu (k 30. 4. následující roku), vypořádání přeplatků a nedoplatků
  • vyřizování pojistných událostí
  • zpracování podkladů pro poskytnutí úvěrů
  • přípravu pokladů pro shromáždění vlastníků, případně zajištění notáře (pozvánky, prezenční listiny apod.)
  • korespondenci s úřady

Novinky

MTBS Holýšov myslí na ovzduší...
Ve svém vozovém parku má nově dvě elektrovozítka. Čtěte více...