Tel.: +420 379 491 175 00
Tel.: +420 379 491 126
Fax: +420 379 491 175
E-mail: info@mtbs-holysov.cz
Web: www.mtbs-holysov.cz

Provoz tepelného hospodářství

Středisko tepelného hospodářství (TH) provozuje tepelné zdroje v majetku Města Holýšov a společnosti PPT Potrubní technika Plzeň. U těchto organizací zajišťujeme legislativní servis dle platných norem, vyhlášek a nařízení vlády o provozu tepelných zařízení. Vyrobená tepelná energie, obsažená v teplonosném médiu (vodě), se z centrálních zdrojů tepla rozvádí primárním potrubím do domovních předávacích stanic, nebo přímo do vytápěných objektů. Předávací stanice je zařízení sloužící k přenosu tepelné energie z primárního do sekundárního rozvodu. Provoz TH zajišťuje dodávku tepelné energie pro účely vytápění ÚT (ústřední topení) a výrobu teplé užitkové vody (TUV) pro sídliště Pod Makovým vrchem a sídliště Na Stráni.

Na sídlištích Pod Makovým vrchem a Na Stráni je dodávka tepelné energie uskutečněna pomocí dvaceti devíti předávacích stanic, na kterých je možno nastavovat výstupní parametry médií pro ÚT a TUV jednotlivě dle požadavků jednotlivých odběratelů. Předávací stanice jsou umístěny ve sklepních prostorách, v prostorách za výtahem, v technických prostorách a dvě stanice mají vlastní prostor. Předávací stanice slouží pro jednoho až čtyři odběratele. Spotřeba tepelné energie je vždy měřena na vstupu primárního potrubí do objektu odběratele (pata objektu). TUV je vyráběna přímo na těchto stanicích a kopíruje potřebu okamžitého odběru. Tím, že odpadl centrální rozvod TUV z kotelny po celém sídlišti, došlo ke zkvalitnění dodávky a k úspoře nákladů.

Provoz tepelného zařízení na sídlištích Pod Makovým vrchem a Na Stráni je řízen ekviterně (dle venkovní teploty) z dispečinku na kotelně dle požadavků jednotlivých odběratelů.

Kotelna v sídlišti Pod Makovým vrchem č. p. 582 byla zrekonstruována v roce 2011, instalovaný tepelný výkon zařízení je 4 240 kW, a je v majetku PPT Potrubní technika Plzeň. Naše organizace provádí v kotelně obsluhu, zajišťuje veškeré revize a havarijní službu na základě mandátní smlouvy.

MTBS má v majetku téměř 1 950 m předizolovaných topných kanálů, které byly zrekonstruovány v roce 2001 a jsou rozděleny do tří větví „A“, „B“, „C“. Na větvi „A“ je 19 objektů, na větvi „B“ 4 objekty a na větvi „C“ 6 objektů. Na veškerou činnost TH máme od Energetického regulačního úřadu udělenou licenci. Na patách objektů jsou osazena fakturační měřidla spotřeby, která jsou pravidelně kontrolována a v předepsaných intervalech kalibrována v akreditovaných zkušebnách.

Provoz tepelného zařízení ve zdravotním středisku – Příčná 236 – je řízen ekviterně a parametry nastavovány přímo na kotelně. V té jsou osazeny dva kotle Höterm 35ESB s výkonem 2 x 41 kW, jeden kotel Viadrus G42 s výkonem 49 kW a jeden kotel VAILLANT VGH s výkonem 11 kW, který slouží výhradně pro ohřev vody. V tomto objektu zajišťujeme i rozúčtování nákladů mezi šest ordinací lékařů.

Provoz tepelného zařízení technických služeb a Západočeských komunálních služeb, náměstí 5. května 14, je osazen kotlem Viadrus G100 o jmenovitém výkonu 60 kW a ohřívačem vody JUNKERS S12KP. V tomto zařízení zajišťujeme obsluhu, revize i rozúčtování.

Provoz tepelného hospodářství v Domě s pečovatelskou službou Holýšov, MUDr. Šlejmara 235. Zde jsou umístěny tři kotle BUDERUS LOGANO G124 s celkovým jmenovitým výkonem 104,4 kW. V objektu se nachází 15 bytových jednotek, všechna otopná tělesa jsou osazena poměrovými měřidly. V tomto objektu zajišťujeme obsluhu, správu, revize, provoz a rozúčtování topných nákladů mezi uživatele bytů.

Středisko TH se legislativně stará na základě mandátních smluv o další zařízení, na kterých si majitel – Město Holýšov – kvalifikovanou obsluhu zařízení zajišťuje sám. Jedná se o budovu městského úřadu, spořitelny ve Školní ulici č. p. 72, zdravotního střediska v Příčné č. p. 214, hasičské zbrojnice.

Středisko TH zajišťuje na dalších objektech v majetku Města Holýšov prohlídky a revize. Jsou to klubovny v Husově ulici, provozovna Dolní Kamenice č. p. 38, klubovna v Dolní Kamenici č. p. 22, hřbitovní kaple.

Novinky

MTBS Holýšov myslí na ovzduší...
Ve svém vozovém parku má nově dvě elektrovozítka. Čtěte více...